Аккредитация

 

№1-Тиркеме, арыз, токтом, буйрук, протокол

№2-тиркеме Өзүн-өзү баалоо отчету

№3-тиркеме Сертификат, күбөлүк, мектептин уставы

№4-тиркеме Пед кенештин жобосу

№5-тиркеме Усулдук кенештин жобосу

№6-тиркеме Мектептин окуу-тарбия ишин көзөмөлдөө жобосу

№7-тиркеме Чейрек аралык окучуулардын аттестациясы жөнүндө ЖОБОсу

№8-тиркеме Баалоонун системасы боюнча ЖОБОс

№9-тиркеме МӨП А.Калмурзаев

№10-тиркеме кошумча билим берүү кызматтары жөнүндө Жобо

№11-тиркеме Насаатчылык жөнүндө Жобо

№12-тиркеме ӨЗҮН-ӨЗҮ БАШКАРУУ УЮМУНУН ЖОБОСУ

№13-тиркеме «Олимпиадалык борбордун » ЖОБОСУ.

№14-тиркеме Мектеп кенеши жөнүндө жобо

№15-тиркеме Мектептин ички көзөмөлү

№16-тиркеме Мектептин 2021-2022-окуу жылына карата иш планы

№17-тиркеме Жалпы билим берүүчу уюмдардын педагогикалык жана жетектөөчү кызматкерлерине коюлуучу дасыктык талаптар.

№18-тиркеме Усулдук бирикменин жобосу

№19-тиркеме АТА-ЭНЕЛЕР КОМИТЕТИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

№20-тиркеме МУГАЛИМДИН КЕСИПТИК ЭТИКАСЫ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

№21-тиркеме эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук иш чаралары

№22-тиркеме Балдардын жана өспүрүмдөр гигиенасы боюнча өндүрүштүк программа

№23-тиркеме Экотех инспекциясынын кортундусу

№24-тиркеме Кылмыштуулуктун алдын алуу

№25-тиркеме Ишеним кутучасы“ жөнүндө Жобо

№26-тиркеме Буйрук, күбөлүк, устав ККК

№27-тиркеме Өздүк иликтөө жүргүзүүнүн тартиби боюнча жобо

№28-тиркеме ББ сапаттын балоонун ички системасы боюнча жобо

№29-тиркеме Жумушка кабыл алуу, бошотуу жол жобосу

№30-тиркеме 2021-2022-окуу жылы Сапаттык курам

№31-тиркеме Семинар тренингтен өткөн мугалимдердин сертификаттары

№32-тиркеме КТУ-эмгеке катышуу коэффициенти( Дем берүүчү эмгек акы)

№33-тиркеме Сыйлыка көрсөтүү жөнүндө жобо

№34-тиркеме фото отчет

№35-тиркеме Мектептин техникалык паспорту

№36-тиркеме Өрт коопсуздугун сактоо эрежелери жөнүндө Жобо

№37-тиркеме Санэпид станциянын жана пожарныйдын заключениясы

№38-тиркеме Мектептин эвакуациялык планы

№39-тиркеме презентация А.Калмурзаев атындагы №20 орто мектеби 2021-2022-окуу жылы.

№40-тиркеме Д-10 китеп менен камсыз болуу

№41-тиркеме видеоролик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№39-тиркеме презентация А.Калмурзаев атындагы №20 орто мектеби 2021-2022-окуу жылы.
АккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитацияАккредитация